Geschiedenis Yamaru Nederland

Yamaru heeft tot doel de allerarmsten en de meervoudig beperkten te helpen, ongeacht hun godsdienst, etnische afkomst of ras.

Stichting Yamaru Nederland

is op 13 januari 2003 in Leiden opgericht. Het donateurenbestand in 2018 bedroeg ca. 240 personen. Yamaru Nederland is een steunfonds. Het

biedt financiële ondersteuning aan de projecten en activiteiten van Yamaru Indonesië.
Yamaru NL richt zich voornamelijk op het onderhoud en de exploitatie van het tehuis voor lichamelijk en geestelijk
beperkte kinderen,
‘Sayap Kasih’.
Op dit moment heeft het bouwen en inrichten van Sayap Kasih 2 de hoogste aandacht.

Br. Han Gerritse csd is sinds 1975 missionaris in Sulawesi. Hij heeft in 1985 Yamaru opgericht in de geest van Manuel Runtu, een sociaal bewogen onderwijzer in het bisdom Manado op Noord-Sulawesi. Runtu zette zich tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) in voor kansarmen, in het bijzonder voor jongeren. Hij vulde daarmee de leegte op die achterbleef nadat Nederlandse missionarissen en andere ontwikkelingswerkers door de Japanners in kampen waren vastgezet.
Sinds april 2018 was Br. Han terug in Nederland, vanwaar hij als lid van het bestuur zijn ondersteunend werk voor Yamaru tot zijn overlijden in januari 2021 heeft voortgezet.
Met name Michelle Borsboom onderhoudt de contacten met Yamaru Indonesië.