Albertus Israël Randang
20 jaar (2017)

Sluit U hem in uw hart? Sponsor hem met 5 euro per maand.
Meld u
nu aan!!
We noemen hem Epe. Epe heeft een meervoudige beperking en hij praat niet. Hij heeft voor hij naar Sayap Kasih kwam in een weeshuis voor kinderen zonder beperking gewoond. Sinds 13 februari 2006 woont hij in Sayap Kasih. Epe is geboren op 4 mei 1997. Doordat Epe te lang in een te grote rolstoel heeft gezeten, is zijn lichaam ernstig vergroeid. Hij is nu bedlegerig. Vorig jaar was het nog een heel vrolijk ventje wat altijd moest lachen. Nu hij alleen nog maar kan liggen, is zijn humor enorm afgenomen en lacht hij veel minder. Wel is Epe nieuwsgierig. Hij volgt iedereen met zijn ogen en wil graag alles weten