Doelstellingen Stichting Yamaru

De Stichting ‘Yamaru’ Nederland steunt financieël de gehandicaptenzorg én de opleiding tot fysiotherapeuten in Indonesië. Dit gebeurt middels het werven van donaties, schenkingen en fondsen voor YAMARU, dat staat voor ‘Yayasan Manuel Runtu’, een stichting gevestigd te Woloan (Noord-Sulawesi).

YAMARU heeft zich tot doel gesteld de armste en minderbedeelde bevolkingsgroepen in Sulawesi een kans te geven op een betere toekomst in de meest ruime zin van het woord.

Zij doet dit middels:

Het beheer en de exploitatie van een tehuis voor meervoudig beperkte kinderen.
Verstrekken van hulpmiddelen en medische voorzieningen aan gehandicapten.
Het bijdragen aan deskundigheidsbevordering van de medewerksters in Sayap Kasih door Michelle Borsboom.
Het verstrekken van studiebeurzen, via fondsen, aan leerlingen van lagere en middelbare scholen
en aan studenten op  universitair niveau. 
Yamaru NL zal zich inzetten voor de inrichting van Sayap Kasih 2, stichting  Viae Vitae  bereidt de bouw van het 2e tehuis voor.
Ondersteuning kippenfarm en kledingatelier.
Het beleidsplan 2020-2025 van stichting Yamaru NL is hier te lezen.

Stichting Yamaru staat ingeschreven bij de KvK Rijnland onder nr. 28096747