Doelstellingen Stichting Yamaru

De Stichting ‘Yamaru’ Nederland steunt financieël de gehandicaptenzorg én de opleiding tot fysiotherapeuten in Indonesië. Dit gebeurt middels het werven van donaties, schenkingen en fondsen voor YAMARU, dat staat voor ‘Yayasan Manuel Runtu’, een stichting gevestigd te Woloan (Noord-Sulawesi).

YAMARU heeft zich tot doel gesteld de armste en minderbedeelde bevolkingsgroepen in Sulawesi een kans te geven op een betere toekomst in de meest ruime zin van het woord.

Zij doet dit middels:

Het beheer en de exploitatie van een tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen.
Verstrekken van hulpmiddelen en medische voorzieningen aan gehandicapten.
Het exploiteren van een Academie voor Fysiotherapie.
Het verstrekken van studiebeurzen, via fondsen, aan leerlingen van lagere en middelbare scholen
en aan studenten op  universitair niveau. 
Ondersteuning kippenfarm en kledingatelier.

Stichting Yamaru staat ingeschreven bij de KvK Rijnland onder nr. 28096747

Copyright ©2016 by - Stichting Yamaru Nederland  - All Rights reserved
Informatie  06 - 17224617