Activiteiten Yamaru

Panti ‘Sayap Kasih’

Dit betekent tehuis ‘beschermende vleugels’. Het is een gezinsvervangend tehuis voor meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen.
Sayap Kasih is in 2003 in het dorp Woloan geopend. Het is een voor Indonesië bijzondere zorginstelling.
25 Kinderen kunnen er een 24-uurs verzorging en revalidatie krijgen. De verzorging vindt plaats door goed opgeleide Indonesiërs. De dagelijkse leiding is in handen van broedercongregatie Tujuh Dukacita (Zeven smarten van Maria), BTD.

Bouw van Sayap Kasih 2

Sayap Kasih 1. Het tehuis voor meervoudig beperkte kinderen en jongvolwassenen in Woloan is te klein geworden om aan de vraag te voldoen.
De ouder wordende kinderen vragen om een passende behuizing. Sinds de plannen voor de bouw van een tehuis voor oudere bewoners en nieuwkomers heet dit gebouw Sayap Kasih 1 (beschermende vleugels). De grond voor Sayap Kasih 2 is in december 2019 aangekocht. De bouw van het huis zelf gebeurt onder leiding van Viae Vitae. Yamaru NL zal zich inzetten voor inrichting van het gebouw: meubilair, hulpmiddelen e.d.

Unit ‘Kapare’

In het atelier, een kleine werkplaats naast het kantoor van Yamaru, werken scholieren aan het met verf beschilderen van uit gipsmodellen vervaardigde Kerstgroepen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor schoolgeld voor de armste kinderen.

Kippenfarm en kledingatelier

Yamaru Indonesië probeert op allerlei manieren fondsen te werven. De kippenfarm levert door de verkoop van eieren en kippen werk en geld op. Het kledingatelier leert jonge mensen naaien. Er worden uniformen en werkkleding gemaakt voor bijvoorbeeld ziekenhuizen. Bijzonder is dat de jongeren er ook liturgische gewaden maken. Ook hierbij snijdt het mes aan twee kanten: jonge mensen krijgen een opleiding en er wordt geld verdiend voor Yamaru.

Huisbezoeken

Team Yamaru (leden van directie en medewerkers van Sayap Kasih) doet sinds kort aan huisbezoeken in de omgeving. Veel huiselijke problemen blijven verborgen en binnenshuis. Op deze wijze ontmoeten ze kinderen die om verscheidene redenen hulp nodig hebben. Dit kan thuis gebeuren, soms is het beter in Sayap Kasih. Ook loopt dit team Yamaru tijdens deze werkbezoeken tegen vormen van armoede en huiselijk geweld aan. Door adviezen en materiële hulp wordt gewerkt aan oplossingen.

Bezoeken aan Sayap Kasih

Sayap Kasih is een uniek tehuis in Indonesië. De Indonesische overheid heeft Sayap Kasih betiteld als een model tehuis. Gekoppeld aan deze zeer gewaardeerde erkenning is een extra financiële steun aan het tehuis. Sayap Kasih trekt bezoekers uit de gehele regio. Vaak gaan deze bezoeken gepaard met een financiële donatie of een in natura. Om de vele bezoeken in goede banen te leiden zijn er wel afspraken gemaakt zodat de zorg en de rust van de bewoners gewaarborgd is.

Unit Fondsenwerving

De winkel ‘Pax’, de rommelmarkten in mei en november, de inzameling en verkoop van lege flessen en de collectebussen en donaties dragen bij aan de inkomsten.

Studiebeurzen

Voor leerlingen van basis- en middelbare scholen en voor hoger onderwijs, zoals beroeps- en universitair onderwijs.