Activiteiten Yamaru

Panti ‘Sayap Kasih’

Sunday, November 04, 2018
Dit betekent tehuis ‘beschermende vleugels’. Het is een gezinsvervangend tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen en jong volwassenen.
Sayap Kasih is in 2003 in het dorp Woloan geopend. Het is een voor Indonesië bijzondere zorginstelling.
25 Kinderen kunnen er een 24-uurs verzorging en revalidatie krijgen. De verzorging vindt plaats door goed opgeleide Indonesiërs. De dagelijkse leiding is in handen van broedercongregatie Tujuh Dukacita (Zeven smarten van Maria), BTD
.

Akademi Fisioterapi St. Lukas

Sunday, November 04, 2018
Deze prachtige educatieve voorziening is in 1999 in Tomohon geopend. Het is een in eigen beheer van Yamaru geëxploiteerde academie, de enige particuliere opleiding in Oost-Indonesië. Hier kunnen ca. 100 studenten een driejarige opleiding fysiotherapie volgen. Zij krijgen een door de overheid erkend diploma. Het gebouw heeft naast leslokalen ook een laboratorium, praktijkruimte en bibliotheek. De academie staat zodanig aangeschreven dat ook Nederlandse studenten fysiotherapie daar stage mogen lopen.

Unit ‘Kapare’

Sunday, November 04, 2018
In het atelier, een kleine werkplaats naast het kantoor van Yamaru, werken scholieren aan het met verf beschilderen van uit gipsmodellen vervaardigde Kerstgroepen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor schoolgeld voor de armste kinderen.

Kippenfarm en kledingatelier

Sunday, November 04, 2018
Yamaru Indonesië probeert op allerlei manieren fondsen te werven. De kippenfarm levert door de verkoop van eieren en kippen werk en geld op. Het kledingatelier leert jonge mensen naaien. Er worden uniformen en werkkleding gemaakt voor bijvoorbeeld ziekenhuizen. Bijzonder is dat de jongeren er ook liturgische gewaden maken. Ook hierbij snijdt het mes aan twee kanten: jonge mensen krijgen een opleiding en er wordt geld verdiend voor Yamaru.

Unit Fondsenwerving

Sunday, November 04, 2018
De winkel ‘Pax’, de rommelmarkten in mei en november, de inzameling en verkoop van lege flessen en de collectebussen en donaties dragen bij aan de inkomsten.

Studiebeurzen

Sunday, November 04, 2018
Voor leerlingen van basis- en middelbare scholen en voor hoger onderwijs, zoals beroeps- en universitair onderwijs.
Copyright ©2016 by - Stichting Yamaru Nederland  - All Rights reserved
Informatie  06 - 17224617