St. Yamaru Nederland
steunt meervoudig gehandicapte en kansarme kinderen in Indonesië

Wat in Nederland zo vanzelfsprekend is, is uitzonderlijk in Indonesië: steun aan het meervoudig gehandicapte kind.
Kijk verder op deze site en zie wat Yamaru Nederland sinds 2003 heeft kunnen betekenen voor de kinderen
van Sayap Kasih op Noord-Sulawesi en voor de andere activiteiten van Yamaru Indonesië.

Wilt u ons steunen? Lees meer hierover door op de foto te klikken.

Sayap Kasih 2

Sponsor ons!

Kippenfarm

YAMARU  NEDERLAND:

een  steunstichting met als trefwoorden:
Kleinschalig, zonder strijkstok
maar bovenal betrokken
en met hart voor de kinderen!
Onze gerealiseerde projecten
Lees meer hierover door op de foto te klikken.

Renovaties

Rolstoelen

Rolstoelbus


Kleinschalig maar betrokken!

Lees alles over onze projecten. Wij blijven
doorgaan en hopen op blijvende steun van onze (ook toekomstige?) donateurs!

Geen strijkstok!

Wij zijn blij met onze donateurs
waardoor wij voor deze kinderen het leven aangenamer kunnen maken!

Met hart voor de kinderen!

Het belang van deze kinderen staat voorop
en waar mogelijk zullen wij nieuwe
kinderen opvangen in ons tehuis!
Locatie Sayap Kasih